Spångaveteranerna på egen domän

STARTSIDA: www.spangaveteranerna.se Här kan vi skapa de funktioner vi behöver.

NYHET Kalender för aktiviteter,
Intresseenkät för att sätta upp sig på intresselistor för aktiviteter,
NYHET Översikt över kalendrar både nu och då.

Bildarkiv:

Kulturvandringar, Månadsmöten, Resor, Veterankören (senaste)

Se i kronolgisk ordning: vandra_1 vandra_2 vandra_3 vandra_4 vandra_5 bilder från våra kulturvandringar.

Se i kronolgisk ordning: m8nadsm9te_1 m8nadsm9te_2 bilder från våra månadsmöten.

Se i kronolgisk ordning: resor_1 bilder från våra resor.

Se i kronolgisk ordning: veterank9ren_1 bilder på vår veterankör.

Spångaveteranerna på SPFseniorernas domän

Riksorganisation på SPFseniorernas domän
Till SPF riksorganisation

Välkommen!
Gunnar Sundin
Medlemssekreterare

För ansvariga (endast):

NYHET Ledarnas Kalendrar med länk till redigering och där även opublicerade aktiviteter syns,
NYHET Redigera innevarande års kalender,
NYHET Redigera nästa års kalender
Intresselistor kan redigeras och användas för utskick till de intresserade,
UNIX-kommandon för den som vet hur man gör.

Sidan uppdaterad Söndag 2022 Januari 23, 06:31