Spångaveteranerna på egen domän

STARTSIDA: www.spangaveteranerna.se Här kan vi skapa de funktioner vi behöver.

Kalender för flera olika aktiviteter,
Översikt över kalendrar både nu och då.
Intresseenkät för att sätta upp sig på intresselistor för aktiviteter
Bokning på nätet för att sätta upp sig som receptionsvärd i församlingshuset så att vi slipper lokalhyra för månadsmöten. Den som inte kan boka eller behöver avboka kan ringa Kristina Friberg på telefon 070-759 28 76.
Träningsvideor som visar olika övningar utan träningsredskap för STYRKA BALANS RÖRLIGHET.

Bildarkiv:

Kulturvandringar, Månadsmöten, Resor, Veterankören (senaste)

Se i kronolgisk ordning: vandra_1 vandra_2 vandra_3 vandra_4 vandra_5 bilder från våra kulturvandringar.

Se i kronolgisk ordning: m8nadsm9te_1 m8nadsm9te_2 bilder från våra månadsmöten.

Se i kronolgisk ordning: resor_1 bilder från våra resor.

Se i kronolgisk ordning: veterank9ren_1 bilder på vår veterankör.

Sidan uppdaterad Måndag 2022 Maj 23, 17:35

Spångaveteranerna på SPFseniorernas domän

Riksorganisation på SPFseniorernas domän
Till SPF riksorganisation

Välkommen!
Gunnar Sundin
Medlemssekreterare

För ansvariga (endast):

Ledarnas EPOST-listor kan redigeras och användas för utskick till de intresserade,
Ledarnas Kalendrar med länk till redigering och där även opublicerade aktiviteter syns,
Redigera innevarande års kalender,
Redigera nästa års kalender
UNIX-kommandon för den som vet hur man gör.