symbol/spf-logo-lokal.png Spångaveteranerna

Tillbaka till spangaveteranerna.se
Tillbaka på spfseniorerna.se

För nytta och nöje i vår förening.

En förening blir vad dess medlemmar gör den till. Vi ber Dig därför som medlem att fylla i den här enkäten och ge oss Dina synpunkter på hur vi skall arbeta.

Har inte telefon
Har inte Epost
Inom vilken typ av verksamhet arbetade Du före pensioneringen?
Vilka föreningsaktiviteter är Du intresserad av?
AllmäntSport/motionHobbies/samvaro
Föreningsmöten Boule Bridge
Studiecirklar Promenader Canasta
Väntjänst Gymnastik Dans
Pensionärspolitik Bowling Sång/Musik
Värd i församlingshuset Golf Matlagning
 
Vidgade vyer
Resor och utflykter Teaterbesök Lär känna Stockholm/Stadsdelen
Konstutställningar Operabesök Geocaching
Har du förslag till andra aktiviteter?
Vår verksamhet bygger på medlemmarnas medverkan. Kanske kan Du också hjälpa till.
Medverkan i styrelse eller arbetsgrupp
Medverkan i projektet INTE ENSAM, samarbete mellan SPF, PRO, SKPF
Annat t.ex. vad?

Är allt ifyllt?